+420 607 425 676,     info@jezborice.cz

Obec Jezbořice

Historické jádro obce tvoří protáhlá náves s objekty a zemědělskými usedlostmi štítem orientovanými do návsi. Mladší část zástavby je oddělena od historické části příkrým svahem a je situována podél Podolského potoka.

Jezbořice od roku 1131

První písemná zmínka je z roku 1131. V té době patřily Jezbořice k Olomouckému biskupství. V blízkosti obce se nacházelo středověké tvrziště. Na nejvyšším místě je postaven gotický kostel sv. Václava s barokními úpravami.

Obec Jezbořice

Obec Jezbořice se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický. Úředně žije v katastru této menší obce zhruba tři sta čtyřicet obyvatel.